MYSERIET: Ghost Town (1988)

Det er ikke så altfor ofte man kommer over kombinasjonen western og skrekk, så hvordan kan vi motstå…?